29 Νοεμβρίου 2010

27 Νοεμβρίου 2010

θερινό ηλιοστάσι

Ὅλα τ᾿ ἀλέθουν οἱ μυλόπετρες

καὶ γίνουνται ἄστρα.

Παραμονὴ τῆς μακρύτερης μέρας.

Μὴ σπαταλᾷς τὴν πνοὴ ποὺ σοῦ χάρισε
τούτη ἡ ἀνάσα.

Ταξίδεψες, εἶδες πολλὰ φεγγάρια πολλοὺς ἥλιους

ἄγγιξες νεκροὺς καὶ ζωντανοὺς

ἔνιωσες τὸν πόνο τοῦ παλικαριοῦ

καὶ τὸ βογκητὸ τῆς γυναίκας

τὴν πίκρα τοῦ ἄγουρου παιδιοῦ -

ὅ,τι ἔνιωσες σωριάζεται ἀνυπόστατο

ἂν δὲν ἐμπιστευτεῖς τοῦτο τὸ κενό.

Ἴσως νὰ βρεῖς ἐκεῖ ὅ,τι νόμισες χαμένο·

τὴ βάστηση τῆς νιότης, τὸ δίκαιο καταποντισμὸ

τῆς ἡλικίας.

Ζωή σου εἶναι ὅ,τι ἔδωσες

τοῦτο τὸ κενὸ εἶναι ὅ,τι ἔδωσες

τὸ ἄσπρο χαρτί.

Μιλοῦσες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν τά ῾βλεπαν

κι αὐτοὶ γελοῦσαν.

Ὁ θαλασσινὸς ἄνεμος κι ἡ δροσιὰ τῆς αὐγῆς

ὑπάρχουν χωρὶς νὰ τὸ ζητήσει κανένας.

Ὅ,τι πέρασε πέρασε σωστά.

Κι ἐκεῖνα ἀκόμη ποὺ δὲν πέρασαν

πρέπει νὰ καοῦν

(σεφερης, αποσπασματα απο το θερινο ηλιοστάσι)

23 Νοεμβρίου 2010

Souverirs from d'Arros and Gaeta

Cy Twombly, 1990,
oeuvres sur papier

18 Νοεμβρίου 2010

Whatever Lola Wants

Whatever Lola wants, Lola gets
And little man, little Lola wants you
Make up your mind to have
(Make up you mind to have)
No regrets (no regrets)
Recline yourself
Resign yourself, you're through

I always get, what I aim for
And your heart and soul
Is what I came for

Whatever Lola wants (Lola wants)
Lola gets (Lola gets)
Take off your coat
Don't you know you can't win
You're no exception to the rule
I'm irresistible you fool .. give in
(Give in, you'll never win)

Whatever Lola wants
Lola gets

[Instrumental Interlude]

I always get, what I aim for
And your heart and soul
Is what I came for

Whatever Lola wants (Lola wants)
Lola gets (Lola gets)
Take off your coat
Don't you know, you can't win

You're no exception to the rule
I'm irresistible you fool ... give in
(Give in, you'll never win)

Give in (give in, you'll never win)
Give in (give in, you'll never win)